BF3 Stats

--------------------
ZingZang66 (Heinz)
ZingZang66 OafAWixU
--------------------
Glatscho (Glatsch)
Glatscho OafAWixU
--------------------
ColdCaze (DasNeffe)
ColdCaze OafAWixU
--------------------
hadigari68 (Ibsch)
hadigari68 OafAWixU
--------------------
Gatheron (Trude)
Gatheron OafAWixU
--------------------
Angelus40
Angelus40 OafAWixU
--------------------
Porfus (Sam501)
Porfus OafAWixU
--------------------
JanRGT (Jan)
JanRGT OafAWixU
--------------------
ComCyborg99 (Mika)
ComCyborg99 OafAWixU
--------------------